Contacta

Dispós dos seguintes datos para contactar

Información Evento

Correo Electrónico

iuristicgal@cpetig.gal

Teléfono

676 28 27 01

CPETIG

Correo Electrónico

iuristicgal@cpetig.gal

Teléfono

981 969 354

Escríbenos

Emprega este formulario para contactar co equipo de organización IURISTIGAL. Grazas

Formulario Contacto