Presentación

IX Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos

Desde que Deep Blue gañou ao campión de xadrez Gary Kasparov en 1997 era cuestión de tempo que o hardware e o software evolucionasen para ir rivalizando co ser humano noutras moitas áreas. Xa o fixo Google coa primeira app de recoñecemento de voz en 2008, IBM tamén gañando con Watson ao Jeopardy en 2011 e, finalmente, o bot Eugene Goostman logrando superar o famoso “Test de Turing” en 2014. Hoxe fálase xa sen ambaxes de conducción autónoma e de fábricas plenamente automatizadas, por no falar da inminente destrucción de empregos en ditas áreas e noutras, copadas paulatinamente polos chamados robots intelixentes.

O certo que esta, xunto ao resto de tecnoloxías que nos rodean, viñeron para quedarse e revolucionar a sociedade na que vivimos. O Dereito e os profesionais que deben interpretalo e aplicalo non só non poden ignorala, senón que deben coñecela en profundidade para dar unha resposta acorde aos tempos que nos toca vivir.

Esta xornada pretende profundizar nesta nova realidade tecnolóxica e analizar as súas implicacións prácticas e xurídicas para a actividade diaria dos órganos xudiciais, forzas e corpos de seguridade, peritos e demais profesionais e xuristas.

Coñece os Relatores

A intervención de grandes expertos, así como o apoio de relevantes entidades colaboradoras neste evento, constitúe unha valiosa garantía para asegurar a súa exitosa realización.

Moisés Barrio

A Intelixencia Artificial Ante o Dereito

Letrado do Consello de Estado. Licenciado en Dereito por ICADE, máster en Investigación en Ciencias Xurídicas por ICADE, ESADE e Deusto. Doutor en Dereito pola Universidade Carlos III de Madrid. Realizou estudos de postgrao na Universidade de Harvard e na London School of Economics.

En 2018 recibiu o Premio Enatic á investigación xurídica en Dereito Dixital.

+ Info

Eloy Velasco

Evolución da Proba Electrónica no Ámbito Xudicial

Maxistrado da Sala de Apelación da Audiencia Nacional. Punto de contacto da Rede Xudicial Penal Europea, participou en numerosos foros formativos dedicados ao estudo das novas tecnoloxías e a súa incidencia no campo da delincuencia informática, materia sobre a que versa a súa tese doutoral Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales.

+ Info

Coñece o Moderador

Esta xornada estará baixo a dirección técnica de Víctor Salgado, avogado-socio do bufete Pintos & Salgado.

Víctor Salgado

As Vantaxes e Perigos das Novas Ferramentas Tecnolóxicas para a Defensa dos Nosos Dereitos

Socio director de Pintos & Salgado Abogados, firma premiada en 2015 como Boutique Data Protection Law Firm of the Year in Spain, por Global Law Experts. Licenciado en Dereito e diplomado superior en Xestión Empresarial pola Universidade CEU San Pablo. Especializado en dereito informático e comunitario e autor do blog Abonauta.

+ Info

Dirección Técnica

Organiza

Colabora

CPETIG

Edificio ETS Enxeñaría
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n
15782 Santiago de Compostela | A Coruña

Contacte

iuristicgal@cpetig.gal
M. 676 28 27 01
F. 881 249 081