Presentación

VIII Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos

Dende que, en 2008, un misterioso Satoshi Nakamoto publicou un artigo na lista de criptografía de metzdowd. com onde describe o protocolo Bitcoin e co lanzamento desta criptomoneda ao ano seguinte, produciuse unha das maiores revolucións tecnolóxicas da historia recente. Hoxe hai xa centos de moedas virtuais baseadas nesta tecnoloxía e millóns de euros móvense diariamente a través das mesmas. Con todo, o máis innovador baséase na súa tecnoloxía basee: a rede blockchain. A mesma permite, non só dotar da máxima seguridade a contornas públicas e descentralizadas senón que ameaza con estenderse a moitos outros servizos e ao propio funcionamento da Rede.

O certo que esta, xunto ao resto de tecnoloxías que nos rodean, viñeron para quedar e revolucionar a sociedade en que vivimos. O Dereito e os profesionais que deben interpretalo e aplicalo non só non poden ignorala, senón que deben coñecela en profundidade para dar unha resposta acorde aos tempos que nos tocou vivir.

Esta xornada pretende profundar nesta nova realidade tecnolóxica e analizar as súas implicacións prácticas e xurídicas para a actividade diaria dos nosos órganos xudiciais, forzas e corpos de seguridade, peritos e demais profesionais e xuristas.

Coñece os Relatores

Eloy Velasco

Maxistrado da Audiencia Nacional, con destino actualmente na Sala de Apelación. Punto de contacto da Rede Xudicial Penal ...

Silvia Barrera

É  inspectora de Policía, na actualidade en excedencia. Fundou e dirixiu o grupo de investigación en redes sociais ...

Luis de Salvador Carrasco

Subdirector adxunto de Inspección na Axencia Española de Protección de Datos.  Funcionario de carrera da Escala de Científicos ...

Santiago Márquez Solís

CTO de Clluc, do Grupo Barrabés.Enxeñeiro Informático, con case 20 anos de experiencia no sector da tecnoloxía. Na ...

Víctor Salgado

Socio director de Pintos & Salgado Abogados, firma premiada en ...

Dirección Técnica

Organiza

Colabora

CPETIG

Edificio ETS Enxeñaría
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n
15782 Santiago de Compostela | A Coruña

Contacte

iuristicgal@cpetig.gal
M. 676 28 27 01
F. 881 249 081