Mesa Redonda - IURISTIC.GAL - CPETIG

Mesa Redonda

Mesa Redonda donde Víctor Salgado, falará sobre “As vantaxes e os perigos das novas farramentas tecnolóxicas para a defensa dos nosos dereitos”