Fotografías

Xornadas 2016-2021

Galería IV Xornada

Edición celebrada en Santigo de Compostela

Galería VI Xornada

Edición celebrada no Auditorio Fundacion Abanca Santiago

Galería VII Xornada

Edición celebrada no Auditorio do Edificio CINC

Galería VIII Xornada

Edición celebrada no Auditorio do Edificio CINC

Galería IX Xornada

Edición celebrada no Auditorio do Edificio CINC

Galería X Xornada

Edición celebrada no Gaias Tech