Índice Hemeroteca Xornada Judicial - IURISTIC.GAL - CPETIG

I Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos

II Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos

Ciberseguridade e sistemas forenses de intrusión

A xustiza ante a sociedade 2.0

móbiles, nube, redes sociais e big data

A Ciberdefensa no século XXI

ciberdelitos, vixilancia on line e a e-xustiza

Dirección Técnica

Organiza

Colabora

CPETIG

Edificio ETS Enxeñaría
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n
15782 Santiago de Compostela | A Coruña

Contacte

iuristicgal@cpetig.gal
M. 676 28 27 01
F. 881 249 081