Prezos

Inscricións

Público Xeral e Asistentes anteriores edicións

20€

Público Xeral

Inclue

 • Material
 • Café
 • Xantar Networking

20€

Público Asistente Edicións Anteirores

Inclue

 • Material
 • Café
 • Xantar Networking

Socios CPETIG / CPEIG e Entidades Colaboradoras

10€

Socios CPETIG

Inclue

 • Material
 • Café
 • Xantar Networking

10€

Socios CPEIG

Inclue

 • Material
 • Café
 • Xantar Networking

10€

Entidades Colaboradoras

Inclue

 • Material
 • Café
 • Xantar Networking

Dirección Técnica

Organiza

Colabora

CPETIG

Edificio ETS Enxeñaría
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n
15782 Santiago de Compostela | A Coruña

Contacte

iuristicgal@cpetig.gal
M. 676 28 27 01
F. 881 249 081