Hemeroteca

Programa

Privacidade, E-Xustiza e Seguridade en Infraestructuras Críticas

Recepción e entrega de material

Presentación

1º Relatorio – “Quo Vadis Privacidad”. – ”Claves do novo Regulamento (UE) 2016/679 Xeneral de Protección Datos” Samuel Parra

2º Relatorio – “Política europea para a seguridade na Sociedade da Información” – Francisco G Morán.

– Descanso – café

3º Relatorio – “”As TIC na Administración de Xustiza: Misión no-imposible” – Iñaki Vicuña de Nicolás.

Mesa Redonda – “Mesa Redonda – “Privacidade, seguridade e xustiza. ¿É posible ó equilibrio no século XXI?”. Moderador: Víctor Salgado.

– Xantar.

4º Relatorio – ”A seguridade ante as amenazas informáticas e a deepweb” – David Barroso.

Mesa Redonda – “Os medios de proba dixitales: ¿area entre os dedos?” – Eloy Velasco.

Clausura.